tuyển nhân viên thiết kế

TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

I/ CÔNG VIỆC – Thực hiện các công việc thiết kế cho các hoạt động marketing và hoạt động công ty theo yêu cầu. – Thiết kế các banner website, Banner social media, Profile, catalogue, namecard…Nhận dạng thương hiệu. –…