thư ký tài chính

Tuyển dụng Thư ký Tư vấn Tài chính

Công ty Cổ phần Sensico Việt Nam cần tuyển: Vị trí: Nhân Viên Thư ký Tư vấn Tài chính Số lượng: 1 * Mô tả công việc:  1. Tư vấn cho Ban Giám đốc về các quyết định tài chính…