bu lông hoá chất dạng ống

Bulong hóa chất hồ chí minh

Bulong hóa chất là loại liên kết được tạo thành khi sử dụng với hóa chất tạo lực bám dính giữa bulong và vật liệu nền như bê tông, gạch, đá… Dựa vào đặc tính Bulong hóa chất, sản phẩm…