Vít bắn tôn đài loan

Vít Bắn Tôn

– Đường kính (mm): 3.5 – 6.7
– Chiều dài (mm): 9.5 – 50.
– Vật liệu:  thép hợp kim, thép không gỉ.
– Màu sắc: đen,  tráng kẽm, hoặc bảy màu