Sản Phẩm

Bulong Neo (Móng)

Đường kính: M10 ~ M42
Chiều dài: 350 ~ 6000 mm
Bước ren: 1,75 ~ 5,5 mm
Tiêu chuẩn bu lông neo:  Gia công
Cấp bền: 4.6 ~ 10.9
Bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng.
Mạ kẽm điện phân.
Hàng đen.
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giản:
Xuất xứ: Việt Nam

Guzong

Đường kính: M6~M48
Bước ren(mm):  1~3.5
Cấp bền:  4.6, 5.6, 8.8
Chiều dài(mm):  70~6000
Tiêu chuẩn:  Gia công
Bề mặt: Đen
Mạ kẽm điện phân
Mạ kẽm nhúng nóng
Inox
Giới hạn bền: Tùy theo cấp bền
Giới hạn chảy:  –
Độ giản dài tương đối(%):  –
Xuất xứ:  Việt Nam

Thanh Ren – Tyren

Đường kính: M4 ~ M64
Chiều dài: 70 ~ 6000 mm
Bước ren: 0,70 ~ 5.5 mm
Tiêu chuẩn: Gia công theo yêu cầu
Cấp bền:  4.6 ~ 8.8
Bề mặt: Đen
Mạ kẽm nhúng nóng
Mạ kẽm điện phân
Inox
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giản:
Xuất xứ: Việt Nam