Guzong

Guzong

Đường kính: M6~M48
Bước ren(mm):  1~3.5
Cấp bền:  4.6, 5.6, 8.8
Chiều dài(mm):  70~6000
Tiêu chuẩn:  Gia công
Bề mặt: Đen
Mạ kẽm điện phân
Mạ kẽm nhúng nóng
Inox
Giới hạn bền: Tùy theo cấp bền
Giới hạn chảy:  –
Độ giản dài tương đối(%):  –
Xuất xứ:  Việt Nam