Bulong Neo

Bulong Neo (Móng)

Đường kính: M10 ~ M42
Chiều dài: 350 ~ 6000 mm
Bước ren: 1,75 ~ 5,5 mm
Tiêu chuẩn bu lông neo:  Gia công
Cấp bền: 4.6 ~ 10.9
Bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng.
Mạ kẽm điện phân.
Hàng đen.
Giới hạn chảy:
Giới hạn bền:
Độ kéo giản:
Xuất xứ: Việt Nam